Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Thermologisticgroup.com, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Thermologisticsgroup.com aan de privacywetgeving. Op Thermologisticsgroup.com wordt geen toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies omdat deze enkel gebruikt worden voor analytische doeleinden zonder dat de gegevens gedeeld worden met derden. Daarmee valt het als uitzondering onder de Telecomwet artikel 11.7A.

 

Hoe gaat Thermologisticgroup.com om met uw persoonsgegevens?
Wilt u een sample aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan vraagt Thermologisticsgroup.com om uw persoonsgegevens in een formulier in te vullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Thermologisticsgroup.com gebruikt en met welk doel.

 

Thermologisticsgroup.com gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt Thermologisticsgroup.com deze gegevens niet om u ook andere nieuwsbrieven toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.

 

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Thermologisticgroup.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming?
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op de AVG.